Vítejte na stránkách společnosti

JACKO, p&v s.r.o.

založené v květnu roku 2007 coby přirozený nástupce OSVČ Ing.Libor Jacko a to pro poskytování služeb souvisejících s dopravními stavbami (silnice, místní a účelové komunikace, zpevněné plochy). Pro zkvalitnění služeb a důvěryhodnost v očích investorů jsme po roce fungování prokázali plnění požadavků pro vydání certifikátů jakosti podle ČSN EN ISO 9001, životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti práce podle OHSAS 18001. Abychom mohli poskytovat profesionální služby při jádrovém vrtání do asfaltových a betonových konstrukcí, splnili jsme podmínky pro vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.407/08 pro zkušební laboratoř č.186 - středisko diagnostiky vozovek. Více o našich službách se dozvíte zde.

Novinky

Vloženo 30. ledna 2017

Aktualizovali jsme přehled vypracovaných projektových dokumentací za období 2007 - 2016. Více zde: Reference_JACKO, projekty & vozovky s.r.o._PROJEKTY.pdf.

Vloženo 15. prosince 2016

Úspěšně jsme odevzdali kompletní projektovou dokumentaci stupňů DSP a DPS stavby II/444 kř. R35 Mohlenice - Úsov, jejíž stavebníkem je Olomoucký kraj.

Naše vize

Naše vize rozvoje firmy je obsažena v integrované politice.