Vítejte na stránkách společnosti

JACKO, p&v s.r.o.

založené v květnu roku 2007 coby přirozený nástupce OSVČ Ing.Libor Jacko a to pro poskytování služeb souvisejících s dopravními stavbami (silnice, místní a účelové komunikace, zpevněné plochy). Pro zkvalitnění služeb a důvěryhodnost v očích investorů jsme po roce fungování prokázali plnění požadavků pro vydání certifikátů jakosti podle ČSN EN ISO 9001, životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti práce podle OHSAS 18001. Abychom mohli poskytovat profesionální služby při jádrovém vrtání do asfaltových a betonových konstrukcí, splnili jsme podmínky pro vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.407/08 pro zkušební laboratoř č.186 - středisko diagnostiky vozovek. Více o našich službách se dozvíte zde.

Novinky

Vloženo 9. září 2021

Momentálně zpracováváme projektové dokumentace pro územní řízení staveb Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč a Modernizace silnice II/337 Nasavrky - Louka. Dokumentace k náhledu zde:

Louka - Skuteč

Nasavrky - Louka

Vloženo 30. ledna 2017

Aktualizovali jsme přehled vypracovaných projektových dokumentací za období 2007 - 2016. Více zde: Reference_JACKO, projekty & vozovky s.r.o._PROJEKTY.pdf.

Naše vize

Naše vize rozvoje firmy je obsažena v integrované politice.